สถาบันติว

UniCOURSE เป็นแหล่งรวบรวมความรู้จากวิทยากรและผู้เชียวชาญจากหลากหลายสาขา ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงสู้ผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเรียนรู้

shutterstock_663017536.jpg

หน่วยงานภาครัฐ

UniCOURSE กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ให้ความมั่งคง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยในการพัฒนาบุคคลกรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คุ้มค่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ แต่ผลผลิตที่เต็มไปด้วยศักยภาพ

shutterstock_716935363.jpg

ผู้ที่ต้องการมีศูนย์ฝึกอบรมออนไลน์

UniCOURSE เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการมีศูนย์ฝึกอบรมออนไลน์ เป็นของตัวเอง พร้อมทั้งมีทีมสนับสนุนทั้งงานถ่ายภาพ วิดีโอ เสียง และทีมตัดต่อที่จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างโดยตรง

shutterstock_1118354240.jpg

Human Resource

UniCOURSE เป็นระบบพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น ผ่านการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ อีทั้งยังสามารถ ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร

shutterstock_1086491807.jpg

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

UniCOURSE เป็นระบบที่รองรับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆที่ต้องการนำความรู้ ความสามารถ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยใช้ระบบของเราเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความสามารถของคุณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

film-512132_1920.jpg

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

UniCOURSE มาพร้อมกับเครื่องมือการใช้งานที่ทันสมัย สะดวกเรียนรู้ได้ง่าย ใช้ในการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเรียนรู้ พร้อมก้าวไปกับทุกคนในชุมชน

shutterstock_721325539.jpg

บริษัทเอกชน

UniCOURSE ถูกยกมาเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้คน พร้อมทั้งการดึงศักยภาพของพนักงานนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน ในเชิงสร้างสรรค์ ก้าวไปสู่ความเพรียบพร้อมในการทำงาน

shutterstock_613324238.jpg

อุตสาหกรรม

UniCOURSE เป็นระบบรองรับผู้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด เหมาะกับกลุ่มอุตสาหรกรรมที่ต้องการพัฒนาคนจำนวนมาก แต่ต้องการที่จะประหยักเวลา พร้อมทั้งสามารถเข้าไปเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายมากมาย ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

shutterstock_793155280.jpg